Control Panel

Control Panel ( mint™ CP )

Kontrol Paneli, kursun özelleştirilmesi, kullanıcıların yönetimi ve grupların bakımı ile ilgili Mint™ Enterprise'ta bulunan farklı özelliklere ve araçlara erişimi sağlar. Kontrol Paneli yalnızca yöneticiler ve yönetici, personel veya yüksek izinlere sahip eğitmenlerin Mint™ Rolü atadığı personel tarafından görüntülenebilir. Tüm veriler bulutta saklanır ve korunur. Mint™ Kontrol Paneli, tüm organizasyon üyelerine müfredat paylaşabilir ve bir kurum içindeki farklı organizasyonları yönetebilir.